Koorleden Canticum Novum

Koorleden Canticum Novum


Canitum Novum
Canticum Novum

Canticum Novum is het mannenkoor van oud-zangers van Cantate Domino.

Ontstaan:

Zoals dit de gewoonte is bij de viering van een jubileum van een vereniging, werd ook voor de viering van het 60-jarig bestaan van Cantate Domino in 2019 vooral gedacht aan een feest in aanwezigheid van oud-leden van het koor. Vrij snel werd het idee geopperd om deze oud-leden actief te laten deelnemen en samen enkele liederen te laten zingen tijdens de jubel-dankmis bij de aanvang van het feestjaar. Het optreden o.l.v. dirigent Andries De Winter gaf menig oud-zanger goesting naar meer en ook op het jubelconcert en het kerstconcert van Cantate Domino en op andere evenementen werden enkele liederen gezongen. Voor de oud-zangers was het een genoegen en grote eer om op het podium te staan met de nieuwe generatie zangers van Cantate Domino.

Begin 2020 werd dan beslist om formeel met de geïnteresseerde oud-zangers onder leiding van Andries De Winter een doorstart te maken en hiermee binnen de vzw van Cantate Domino een heus nieuw koor op te richten met een eigen repertoire en agenda. Een nieuw Aalsters koor, Canticum Novum, was geboren! Klassieke (religieuze) muziek vormt de basis van het repertoire, maar ook folksongs, studentikoze liederen en vele andere genres kunnen aan bod komen.

De naam “Canticum Novum” of “Een nieuw lied” verwijst naar een passage uit het ‘Cantate Domino’ van Giuseppe Pitoni dat door velen als het ‘lijflied’ van Cantate Domino beschouwd wordt. De koorleden willen als oud-zangers hiermee expliciet de sterke band met Cantate Domino onderlijnen.

Koorleden:

Tenor 1

 • Arts Ivo
 • De Knibber Joan
 • Daelman Hendrik
 • Van Der Biest Geert


Tenor 2

 • Temmerman Kris
 • Van Cauter Tom
 • Van Der Meersch Jan
 • De Moor Frank

Bas 1

 • De Koninck Wouter
 • De Schepper Piet
 • De Schrijver Michiel
 • Sacré Chris
 • Van Der Biest Bart

Bas 2

 • Ledegen Johan
 • Lison Adriaan
 • Robijns Pierre
 • Van Der Stuyft Koen
 • Van Leuven Frank
 • Cantate Domino
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners