Dirigenten

Dirigenten


Canitum Novum
Cantium Novum

2015 – heden Andries De Winter

Andries De Winter (°Dendermonde, 1978) werd op 10-jarigeleeftijd lid van Cantate Domino waar hij de liefde voor koorzang meekreeg van
dirigent en inspirator Kanunnik Michaël Ghijs. Hij leerde, zoals zovele zangers
voor en na hem, het religieuze en profane repertoire kennen van componisten uit
alle tijdperken van de klassieke muziek: van da Palestrina en Monteverdi tot
Bernstein en Webber.

Aan de academies van Denderhoutem, Meerbeke en Ninove volgde hij
onder meer notenleer, trompet, piano, muziekgeschiedenis en algemene
muziektheorie.

In 2000 behaalde hij het diploma van licentiaat in de
Godsdienstwetenschappen aan de KULeuven. Tijdens zijn studies legde hij zich
bij vocaal ensemble Thamyris, o.l.v. Stratton Bull, toe op de studie van
renaissance koormuziek. Hier werd zijn interesse voor oude muziek nog verder
gevoed.

In september 2000 ging hij op zijn oude school aan de slag als
godsdienstleraar, eerst in het TSO en nadien ook in het ASO.

Als oud-zanger van Cantate Domino en leraar aan het college
bleef hij lange tijd actief bij het begeleiden van repetities en het
ondersteunen van het koor waar nodig.

In januari 2011 werd hij dirigent van het Ninoofse
amateurgezelschap Fenikskoor en samen met deze enthousiaste groep werden tal
van concerten en projecten op poten gezet, met meer dan bevredigend resultaat.

Sinds het voorjaar van 2015 dirigeert hij Cantate Domino.
Gesteund door de zangers, oud-zangers en de hele structuur rond het koor, gaat
hij op zoek naar de kern van het samen zingen, in de geest van de stichter-bezieler
Kanunnik Michaël Ghijs. De interesse voor koorzang, religieuze muziek en het
plezier dat er aan te beleven valt doorgeven aan nieuwe generaties jongeren, blijft de hoofdbekommernis van Cantate Domino.

2008 – 2015

De jonge David De Geest neemt na het overlijden van Kanunnik Ghijs met veel enthousiasme en vakkennis de leiding over.. Het jaar voordien had hij het diploma behaald van Meester/Master in de muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Gent. Zowel de grote koorwerken als de internationale concertreizen worden verdergezet.

1959 – 2008


Wijlen Kanunnik Michaël Ghijs sticht Cantate Domino uit het bestaande schoolkoor en leidt het gedurende bijna 50 jaar met veel charisma en bevlogenheid. Hij krijgt meerdere eretekens zowel in binnen- als in buitenland. Oud-zanger Frederik Meireson ondersteunt en vervangt Kanunnik Ghijs met veel toewijding wanneer deze ziek wordt en leidt het koor tijdens zijn uitvaartdienst.

Onderscheidingen van stichter-dirigent Kanunnik Michaël Ghijs:

9 juli 1967
eremedaille van de St.Stephansdom in Wenen

12 december 1968
Prijs Gouden Ster van Brussel

23 juli 1970
ereburger van de staat Oklahoma (Verenigde Staten van Amerika)

22 augustus 1971
peterschap over de klok van Bojanovice in Tsjechoslovakije

1 augustus 1984
ereburger van Taichung (Taiwan)

december 1984
Aalstenaar van het jaar 1984 (verkozen door de Aalsterse persbond)

29 november 1992
winnaar Cultuurprijs De Rank-Marc Galle.

19 mei 1994
Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen

februari 1996
ereteken Paul Harris Fellow vanwege Rotary Club Aalst-Noord

8 juli 1996
eremedaille gouverneur Vasco Rocha Vieira van Macau

13 augustus 1997
eerbetoon ontvangst stadssleutel Cebu (Filipijnen)

2002
Koor van de Europese Unie voor België - Benoeming tot Kanunnik van de Sint-Baafskathedraal

20 september 2002
Cultureel Ambassadeur van Europa

10 november 2003
Laureaat 2003 van het Genootschap Sint-Maarten van Aalst

4 december 2003
Academisch Correspondent van de Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias – Granada (Spanje)

26 januari 2004
ereburger van de stad Aalst

2005
benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde door Koning Albert II

 • Cantate Domino
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners