Biografie Cantate Domino

Biografie Cantate Domino

VANUIT HET SINT-MAARTENINSTITUUT TE AALST, MUZIEK IN GANS BELGIË, EUROPA EN VER ERBUITEN

Cantate Domino: gegroeid uit een traditie van het Sint-Maarteninstituut te Aalst en cultureel ambassadeur van deze school.

Zoals in de meeste andere scholen werd vanaf de stichting in 1881 ook in het “Klein College” aan muziek gedaan om proclamaties en misvieringen op te luisteren. Nadien kwam daar al eens een cantate, een zangspel of operette bij en midden de jaren ‘50 werd zelfs gezongen in Lourdes en Lisieux. In die periode is trouwens ook de later bekende kleinkunstzanger Jan De Wilde koorlid.

De pas aangestelde priester-leraar Michaël Ghijs neemt in 1959 de koorleiding over en zet het werk van zijn voorganger E.H. Jules Ghyselen met veel enthousiasme verder. Frans De Koninck, leraar aan de lagere school, bereidde zijn leerlingen voor op de overstap naar het ‘humaniorakoor’. Het koor krijgt als naam “Cantate Domino”, ‘Zing voor de Heer’, verwijzend naar zijn christelijke inspiratie. De Directie van de school steunt het koor want alles groeit: de repetitieregeling, het uniform, het embleem, het muzikale repertoire, de internationale contacten, de vele concerten, televisieoptredens, de eerste platen, audiënties bij de koning en de paus, ontvangst van buitenlandse ensembles. Aalst krijgt met de jaarlijkse jubelconcerten een cultuurevenement dat indruk maakt.

Al in 1970 komt de eerste concertreis buiten Europa: 4 weken toert Cantate Domino succesvol rond in 10 staten van Amerika. Sindsdien zijn er vrijwel jaarlijks meerdere buitenlandse concertreizen, in totaal ondertussen meer dan 100!

Cantate Domino cultureel baken en cultureel ambassadeur van de stad Aalst

Voor vele Aalstenaars vormen vooral de jubelconcerten die Cantate Domino sinds midden de jaren ‘60 organiseert een unieke gelegenheid om ook dichtbij de klassieke muziek en in het bijzonder de koormuziek ‘live’ mee te maken. De grotere koorwerken komen hierbij uitgebreid aan bod en menig orkest of ensemble maakt zo kennis met de keizerlijke stede. Hoogwaardigheidsbekleders, de pauselijke nuntius, bisschoppen, ambassadeurs, ministers en zelfs het Koningshuis komen naar Aalst om naar Cantate Domino te luisteren. Het koor heeft altijd kunnen rekenen op de steun van de burgemeesters van de stad Aalst, o.a. voor het organiseren van deze culturele evenementen.

De religieuze muziek neemt een centrale plaats in, maar het repertorium van het koor omvat zowat de hele muziekgeschiedenis, van Renaissance tot hedendaagse werken, met daarbij uiteraard ook profane werken.

Cantate Domino zet zich ook regelmatig in voor het goede doel. Zovele organisaties deden al beroep op het koor om initiatieven te ondersteunen met optredens maar ook om een handje toe te steken. De koorleden hebben dit steeds graag gedaan.

Via uitwisselingen, festivals en rechtstreekse contacten kan Cantate Domino vrijwel jaarlijks buitenlandse koren en orkesten naar Aalst uitnodigen, soms tot driemaal toe per jaar: het zijn groepen uit onder meer Australië, Sovjetunie, USA, Argentinië, Z-Afrika, Japan, Canada, Israël, de Europese en vroegere “Oost”-Europese landen.

Meerdere koorleden blijven later gepassioneerd en zelfs professioneel actief in de muziek als solist of richten zelf zanggroepen of ensembles op in het Aalsterse of elders: Kratzfuss, la Gioia, Vivace, The European Inter-Voices Choir, Rosario Consort, Another Voice, Gospodi, Arc-en-ciel, Vocaal Ensemble Incensum, Cantala, Die Verdammte Spielerei, Polyfoon, ...

In 2004 werd stichter-dirigent Kanunnik Michaël Ghijs ereburger van de stad Aalst.

Cantate Domino krijgt de titel van cultureel ambassadeur van Vlaanderen en is in België een graag gevraagde partner.

Knapenkoren zoals Cantate Domino zijn zeldzaam. Het koor wordt dan ook geregeld gevraagd om zijn medewerking te verlenen aan allerlei initiatieven en evenementen.

Heel wat grote composities werden gerealiseerd met de medewerking van het koor in tal van kerken, kathedralen en muziektempels in België, maar ook in het buitenland en dit in samenwerking met gereputeerde dirigenten.

Elk jaar luistert Cantate Domino meerdere kerkelijke diensten op van het bisdom in Gent, Brussel of elders. Het koor werd meermaals gevraagd door de Koninklijke familie voor kerstconcerten, doopplechtigheden en herdenkingsmissen.

Het koor verzorgde een hele reeks audio-opnames en werkte mee aan filmopnames zoals ‘Daens’, en ‘In Bruges’. Zo verleende het koor in 2017 ook zijn medewerking aan de realisatie van de film “De Dirigent” (in de zalen vanaf oktober 2018).

Cantate Domino verwerft een internationale uitstraling en is cultureel ambassadeur van Europa

Na de Tweede Wereldoorlog werden culturele uitwisselingen meer en meer gezien als bijdrage aan internationale verbondenheid.

Ook de koorleiding van Cantate Domino geloofde sterk in culturele uitwisseling en het leren kennen van andere culturen. Het maakte op die manier van zijn koorleden echte wereldburgers. Sinds zijn ontstaan eind 1959 ondernam Cantate Domino een honderdtal internationale concertreizen. Naast een serie Europese landen, trad het koor onder meer op in Noord- en Zuid-Amerika, Rusland, Australië, India, Zuid-Afrika, Egypte, Israël, Thailand, Japan, Canada, China. Het koor werd ontvangen door ambassadeurs, consuls en tal van politieke en kerkelijke overheden. De samenwerking met lokale koren en organisaties was steeds zeer verrijkend en leidde meermaals tot unieke projecten.

Op zijn beurt trad Cantate Domino in Aalst vele keren op als gastheer voor tal van buitenlandse koren en ensembles.

Cantate Domino kreeg terecht de titel van Cultureel Ambassadeur van Europa.

 • Cantate Domino
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners